Aktuality

Novoročný vinš
Tak ako za oknom hviezda padá,

nech do Vášho srdca šťastie sadá.

Zabudnite na bolesť a starosti,

rok 2019 prežite v láske,

Výsledky KV 10.11.2018
Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11 2018 v Obci Močiar:Počet voličov zapísaných v zozname voličov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce
Močiar
Obec Močiar u v e r e j ň u j e podľa §

Zoznam zeregistrovaných kandidátov- obecné zastupiteľstvo
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Močiari
Obec Močiar u v e r e j ň u j e

Podanie kandidátnych listín
Podanie kandidátnych listín

- politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov do

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Do miestnej volebnej komisie môže

Vymenovanie zapisovateľa
Obec Močiar

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]