Aktuality

Podanie kandidátnych listín
Podanie kandidátnych listín

- politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov do

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Do miestnej volebnej komisie môže

Vymenovanie zapisovateľa
Obec Močiar

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

Oznámenie o počte obyvateľov Obce Močiar
Počet obyvateľov Obce Močiar ku dňu vyhlásenia volieb je
160 obyvateľov.

Oznámenie o určení počtu poslancov
Obec Močiar


O Z N Á M E N I E


o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do

Zverejnenie elektronickej adresy
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Močiar:

obecmociar@gmail.com

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [6]