Aktuality

Oznámenie o počte obyvateľov Obce Močiar
Počet obyvateľov Obce Močiar ku dňu vyhlásenia volieb je
160 obyvateľov.

Oznámenie o určení počtu poslancov
Obec Močiar


O Z N Á M E N I E


o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do

Zverejnenie elektronickej adresy
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Močiar:

obecmociar@gmail.com

Novoročné prianie
Tak ako za oknom hviezda padá,
nech do Vášho srdca šťastie sadá.
Zabudnite na bolesť a starosti,
rok 2017 prežite v láske,

Výsledky volieb do NR SR v Obci Močiar
Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, konané 05.marca 2016 v Obci Močiar Okrsková volebná komisia zistila

Elektronická adresa
Elektronická adresa na doručovanie oznámení člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Močiari pre voľby do NR SR

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]