Aktuality

Oznam všetkým diabetickým pacientom
Oznamujeme všetkým diabetickým pacientom:


Od 1.11.2014 začína ordinovať v Banskej Štiavnici diabetológ pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní.

Ambulancia sa nachádza v

Voľby do orgánov samosprávy obcí- zaregistrovaní kandidáti
Miestna volebná komisia v Močiari pre voľby do orgánov samosprávy obcí zaregistrovala na svojom zasadnutí dňa 25.9.2014 nasledujúcich kandidátov:
Kandidát

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Obec Močiar


O Z N Á M E N I EO vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
V zmysle § 11a ods.2

Oznámenie o určení počtu poslancov
Obec Močiar


O Z N Á M E N I E


o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre

Oznámenie o počte obyvateľov
Obec Močiar, Močiar č.97, 969 82Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
V zmysle zákona

Novoročný vinš
Starý rok sa lúči a nový sa rodí,
takto to rok čo rok tu na svete chodí.
Je to pekným zvykom

Dôležité informácie a rady ako postupovať- koncesionárske poplatky
POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI Dôležité informácie a rady, ako postupovať Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »