Aktuality

Rozpis LSPP pre dospelých- jún 2012
Rozpis lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Miesto výkonu LSPP: Bratská 17, Banská Štiavnica Čas vykonávania LSPP: Soboty, nedele

Rozpis LSPP pre dospelých-máj 2012
Rozpis lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Miesto výkonu LSPP: Bratská 17, Banská Štiavnica Čas vykonávania LSPP: Soboty, nedele

Zber obnoseného šatsva
Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Močiar-v priestoroch bývalej školy v dňoch od 30.04. (pondelok) do 07.05. (pondelok)
počas úradných hodín na OcÚ

Ukončenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v Žiari nad Hronom SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom Vec: Ukončenie

Rozpis LSPP pre dospelých- apríl 2012
Rozpis lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Miesto výkonu LSPP: Bratská 17, Banská Štiavnica Čas vykonávania LSPP: Soboty, nedele

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v Žiari nad Hronom SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom Vec: Vyhlásenie

Výsledky hlasovania volieb do NR SR
Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, konané 10.marca 2012 v Obci Močiar Okrsková volebná komisia zistila

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »