Aktuality

Novoročný vinš

Nechajme bokom starosti, sú tu chvíle radosti. Otvárajme fľaštičky, rozdávajme božteky. Potom nech sa spieva, slávi, V Novom roku v plnom zdraví. Šťastný celý rok 2015. Želajú Vám zo srdca starostka obce, pracovníci obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva.