Aktuality

Výsledky REFERENDUM

Výsledky REFERENDA konaného 7.2 2015 v Obci Močiar:

Počet občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie 136
Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané lístky 55
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 55
Počet odovzdaných platných hlas. lístkov 54
Počet odovzdaných neplatných hlas. lístkov 1

Otázka / Počet hlasov „ÁNO“/ Počet hlasov „NIE“
1/ 52/ 1
2/ 51/ 2
3/ 49/ 3