Aktuality

Elektronická adresa

Elektronická adresa na doručovanie oznámení člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Močiari pre voľby do NR SR v roku 2016 je obecmociar@gmail.com
Mgr. Adriana Vančová starostka obce